MENU GŁÓWNE
CHAT

# I WIELKI KONKURS WILL BREAKERS #
ZASADY I REGULAMIN I KONKURSU WILL BREAKERS


# ZASADY #

1. Żeby wziąć udział w konkursie, należy polubić naszą stronę na facebooku:
( http://www.facebook.com/pages/Will-Breakers/182327811871470 )
2. Następnie należy wysłać nam prywatną wiadomość, w której zadeklarujecie chęć uczestnictwa w konkursie i podacie maila kontaktowego.
3. Na podany przez was adres wyślę 20 z puli 96 losowo przez nas wybranych fragmentów z różnych mang i manhw.
4. Waszym zadaniem będzie podanie tytułów mang/manhw, które was przesłałem.
5. Na osoby, które odgadną najwięcej tytułów czekają nagrody.
6. Zwycięzców ogłosimy maksymalnie tydzień po za zakończeniu konkursu.# REGULAMIN #

I postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest grupa Will Breakers. Stroną internetową grupy jest www.will-breakers.pl
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
3. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które wykażą się w nim największa znajomością tematyki mangowej.
4. Fundatorem nagród jest organizator.
5. Konkurs trwa od 25 marca do 6 maja. Jest jednoetapowy.

II Uczestnicy

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat i posiadają zdolność do czynności prawnych.
2. Nie mogą wziąć udziału w konkursie osoby, które nie ukończyły lat 13 lub zostały pozbawione zdolności do czynności prawnych.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta na portalu Facebook.pl i naciśnięcie na profilu grupy Will Breakers przycisku ,,Lubię to", co pozwoli Organizatorowi na komunikację z Uczestnikami. Późniejsze kliknięcie ,,Nie lubię" na powyższym profilu oznacza wycofanie się z konkursu.
5. Udzielenie odpowiedzi na zagadnienia konkursowe otrzymane od Organizatora, oznacza potwierdzenie chęci uczestnictwa i zgodę na wykorzystanie jego imienia i nazwiska bądź pseudonimu przy publikowaniu listy zwycięzców.

III Nagrody

1. Nagrodzone zostaną osoby, które zajęły miejsce pierwsze, drugie lub trzecie, dalej zwane Zwycięzcami.
1. W skład łącznej puli nagród dla Zwycięzców wchodzą:

-17 numer magazynu Shounen Magazine w oryginalnej, japońskiej wersji językowej
-1 tom mangi Renka w japońskiej wersji językowej
-1 tom mangi Król Wilków w polskiej wersji językowej
-1 tom mangi Great Teacher Onizuka w polskiej wersji językowej
-1 tom mangi Full Metal Alchemist w polskiej wersji językowej
-4 tom mangi Locke Superczłowiek w polskiej wersji językowej


2. Wartość łączną puli nagród szacuje się na ok. 100 zł. Regulamin nie dopuszcza wymiany nagród na ekwiwalent finansowy ani przenoszenia ich na osoby trzecie.
3. Z puli powyższych 6 nagród kazdy ze zwycięzców otrzyma prawo wyboru 2(słownie dwóch). Jako pierwszy, 2 nagrody wybierze uczestnik, który w konkursie zajął I miejsce. Jako drugi, uczestnik, który zajął miejsce drugie. Pozostałe dwie nagrody otrzyma uczestnik, który zajął miejsce trzecie.
4. Nagrody pochodzą z prywatnej kolekcji Organizatora. Były używane zgodnie z przeznaczeniem i znajdują się w dobrym stanie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
6. Nagroda- tom mangi Król Wilków z powodu ograniczenia wiekowego może zostać przesłana tylko osobie pełnoletniej. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika, który zajmie trzecie miejsce i nie ma możliwości wyboru innej mangi, otrzymuje on jedynie drugą z pozostałych mang.

IV Zasady konkursu i sposób wyłonienia zwycięzców

1. Zadanie Uczestników polega na odgadnięciu jak największej liczby tytułów mang, z których pochodzą fragmenty przesłane im przez Organizatora.
2. Każdy z Uczestników otrzyma od Organizatora 20 fragmentów pochodzących z różnych mang. Zostaną one przesłane w drodze wiadomości prywatnej na portalu Facebook do profilów Uczestników.
3. Zwycięzcami zostaną trzej Uczestnicy, którzy prawidłowo odgadną największą ilość tytułów mang. Uczestnik z największą liczbą poprawnych odpowiedzi zajmie miejsce pierwsze, drugi pod tym względem- miejsce drugie, trzeci- miejsce trzecie. Miejsce ma znaczenie dla prawa do wyboru nagród.
4. W przypadku równej ilości poprawnych odpowiedzi wśród najlepiej odpowiadających Uczestników, Regulamin dopuszcza wyłonienie przez Organizatora Zwycięzców w drodze losowania. W tym samym losowaniu ustalone mogą też zostać miejsca, które zajęli Zwycięzcy o równej liczbie poprawnych odpowiedzi.
5. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi na profilu Will Breakers na portalu Facebook w ciągu tygodnia od dnia zakończenia konkursu.
6. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie adresu w celu wydania im nagród. Wydanie nagród nastąpi poprzez przesyłkę pocztową. Możliwy jest też odbiór osobisty nagród w Warszawie.

V Postanowienia końcowe

1. Warunkiem przystąpienia w konkursie jest akceptacja Regulaminu.
2. Za naruszenie praw osób trzecich przez Uczestnika odpowiada Uczestnik.
3. W sprawach nieuregulowanych w Kodeksie przyjmuje się rozwiązania ujęte w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

KOMENTARZE

INNE STRONY